главна зграда

главна зграда 

Талар-Е аине (Огледала)

Талар-Е Салам

Дворана краљевских јела

Талар-Е Ај

удео
Некатегоризовано