هنرشهری فرصتی برای اتحاد

О нама

Последња измена 1398 ؛ در قالب طرحی با عنوان "هنر شهری: فرصتی برای اتحاد" ؛ دو نقاشی از „پايولو بوردینو“ и مهدی قدیانلو ؛ هنرمندان ایتالیایی и ایرانی ؛ در فضایی واقع در اقامتگاه سفیر ایتالیا در تهران, به نمایش گذاشته شد. در "رح "هنر شهری: فرصتی برای اتحاد" ؛ پس از دو ماه ؛ یار با دو ار هنری دیگر جایگزین می شود ؛ Ако желите да се вратите на другу страну.

удео