برگزاری نشست مطبوعاتی طرح از مشهد تا ماترای رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

واهرخواندگی هرهای توس و ماترا و نامگذاری متقابل خیابان‌هایی در دو شهر

Окт 10, септембар 19, септембар 1398, новембар, септембар, октобар, октобар и октобар „Мама“ И на خ خخخخخخخخخ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ “اغز............ ““. ““.. ““). اکبر قولی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ حسین کشیری и حمیدرضا موحدی زاده به نمایندگی از شهرداری и شورای شهر مشهد ؛ „روجری“ "هردار „ماترا“ ؛ „داندره ا“ معاون فرهنگی شهردار „ماترا“ ؛ „پاسکواله دوریا“ је променио / ла и уклонио / ла И „انتونیو کورادو“ је тренутно доступан у „ابروتزو اونتورا“ سخنرانان این نشست بودند.

این نشست مطبوعاتی ؛ به معرفی مجموعه برنامه‌های فرهنگی با عنوان "از مشهد تا ماترا", مشتمل بر برگزاری نمایشگاه عکس‌های قدیم و جدید شهر مشهد ؛ همایش ؛ انعقاد پیمان خواهرخواندگی شهرهای توس и "ماترا" ؛ نامگذاری خیابانی به نام "خراسان" در شهر "ماترا" ؛ نصب سردیس فردوسی در این خیابان ؛ Ако желите да додате „Мماترا“ на ваше место, притисните овде. ه به همت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ هم زمان با انتخاب شهر "ماترا" ؛ Између осталог, последњи пут у септембру 2019. год. برگزار می‌گردید.

- و طی مراسمی ؛ با نصب پلاک ؛ ییابان رسما به نام "خراسان" نامگذاری تا مساعی رایزنی فرهنگی ایران ؛ در تحقق رخدادی کم شمار در ایتالیا ؛ ه واپسین مورد تحقق ن به بیش از 4 دهه پیش راجع بود ؛ Ако желите да се пријавите и да се вратите на другу страну.

با دعوت رسمی شهردار مشهد از همتای ماترایی خود ؛ یمان خواهر خواندگی دو شهر توس и “ماترا” در جریان سفر هیات ایتالیایی به مشهد منعقد گردیده ؛ و پس از وصول سردیس فردوسی ؛ И да бисте их замењили из региона, а затим и из региона "маца", رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا به این شهر سفر نموده ؛ И "" Материја "؛ ین........


удео