علیرضا درویش‌علی

Расветни техничар

پست الکترونیک: [Е-маил заштићена]

Адреса: Рим

Телефонски број: КСНУМКС

Број телефона:

Захтев: Електричар биоскопа - Инжењер грађевинских и индустријских инсталација - Пројекти паметних кућа

удео