نواره مستقل فیلم کوتاه کاتانیا ایتالیا

Између осталог, преместите се у земљу, посетите страницу

Стреетمین دوره جشنواره مستقل فیلم کوتاه کاتانیا ایتالیا (Улица судова) Швајцарска и Децембар 2020 (11. децембар 1399.) Између осталог и из Мадагаскара, из Мадагаскара, из Шпаније, из Шпаније. و اثار برگزیده در بخش رقابت بین الملل ؛ پویا نمایی کوتاه ؛ مستند کوتاه ؛ И… را معرفی نمود. فیلم کوتاه "بهتر از نیل ارمسترانگ" ساخته علیرضا قاسمی, نماینده سینمای ایران از نیل ارمسترانگ "ساخته علیرضا قاسمی, نماینده سینمای ایران د بخش اران بین ان الب بین الب بین الب ب Замените овај сајт, пошаљите га на почетну страницу или кликните овде. این فیلم داستان چهار کودک را روایت می کند ؛ که قصد دارند ؛ پس از سفر به ماه ؛ و شکست دادن یک مار خطرناک ؛ سرزمین سرخ را کشف کنند

удео