برگزاری وبینار

 Веб камера

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا روز جمعه 1 اسفندماه 1399 اسفندماه XNUMX وبیناری را به مناسبت روز جهانی ز "Јужна Африка" "دانییلا منگینی" استاد زبان и ادبیات فارسی دانشگاه "کافوسکاری" و ایمان منسوب بصیری استاد زبان и ادبیات ایتالیایی دانشگاه تهران ؛ "ناتالیا تورنسلو" је додао / ла нову страницу и додао / ла нову фабричку верзију "انتونلا شرکا" استاد ترجمه زبان и ادبیات ایتالیایی دانشگاه ازاد اسلامی تهران ؛ „Русскиј گامباتزا“ ا ت خ خ ز ز ز ز ز ا ا ا ا ا ا ا ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ Покрени "" Швајцарска "Покажи" Повећај "Упознавање са Швајцарском" у Новом Саду и у Руској Федерацији با موضوع بررسی تاریخچه ؛ وضعیت بالفعل ؛ Ако желите да се региструјете и да се региструјете у другим фајловима. در اغاز این وبینار, امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا طی سخنانی بیان داشت: "... اموزش و فراگیری دوسویه زبان های فارسی و ایتالیایی, کلید دروازه مناسبات همه جانبه فرهنگ محور دو فرهنگ و تمدن غنی و پرقدمت ایران و ایتالیا است .. درک متقابل, هدف نهایی تمامی فعالیت های رایزنی فرهنگی ؛ یگانه متولی دیپلماسی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ و ه ک ک ا م م………………… ر………………… ف…… ع……… تجهیز ادورای منابع ؛ برگزاری دوره های اموزشی ؛ گشایش اتاق ایران ؛ و ش ش مشارکت در ترجمه и نشر اثار ادبی فارسی به زبان ایتالیایی ؛ برگزاری مستقل دوره های اموزشی حضوری и مجازی زبان فارسی ؛ Или… "". 

удео