برگزاری وبینار

نکوداشت خانم پروفسور انا وان

- ایران شناس ؛ За више информација о овом догађају, треба да се региструјете у другим земљама, од 4. децембра до 1399. године у Новом Саду. با حضور محمد تقی امینی رایزن فرهنگی یران در ایتالیا ؛ "روفسور "سیمونه کریستوفورتی" (Симоне Цристофоретти) نماینده موسسه بین المللی مطالعات مدیترانه ررق (ИСМЕО) ؛ „تیتزیانو بوچیکو“ (Тизиана Буццицо) Прикажи слику ؛ "انتونیا شرکا" مدرس زبان ایتالیایی دانشگاه تهران и مترجم ؛ ابولحسن حاتمی مترجم ؛ „انتونلو ساکتی“ (Антонелло Саццхетти) Нови Сад и Руска Федерација ؛ „Француска Француска“ (Францесцо Бриосцхи) ناشر ؛ Или „Мариа Виториа پالادین“ (Мариа Витториа Паладин) دختر خانم پروفسور „انا ونزان“ برگزار نمود. - دقایقی از مصاحبه ابولحسن حاتمی با خانم پروفسور „ونزان“, که در جریان نخستین بخش طرح تاریخ شفاهی اان اسلام شناسان ؛ Ако желите да се региструјете у другим областима, посетите веб страницу, посетите страницу, посетите страницу, زب............. .ز .ز .زززز.. .ز.. .ز. .ز...................... .زز. .ز.. رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا, در سخنان جمع بندی پایانی این وبینار, رایزنی فرهنگی را قدردان مساعی اا Веб камере можете погледати овде, на мрежи, на мрежи и на мрежи.

удео