تاه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی کتاب

 رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, کتاب "بامداد اسلام" ؛ اثر عبدالحسین زرین کوب را ، در قالب طرح حمایت از ترجمه اثار فارسی به دیگر زبان ها (تاپپ) ، به زالب И منتشر نمود. این کتاب توسط سمیه عویشاوی (صدیقی) ز زبان فارسی به ایتالیایی ترجمه ؛ و با عنوان ایتالیایی (зора ислама) ؛ در قالب 160 صفحه ؛ И 1000 људи у Немачкој Пријавите се за "Тхе Цирцле" ؛ Између 2020. године (у 1399. години) Између осталог. У току је 28. августа, у току је повратак из САД-а у Беч, који се одржава у Аустрији. Најновије вести у вези са догађајима који су се догодили током боравка у Немачкој до 11. маја 2020. У 22. години, у Аустралији, у Аустралији, у Аустралији и околини.

удео