افتتاح نمایشگاه عکس شهرمشهد در ماترا

افتتاح نمایشگاه عکس های ودیم و جدید شهرمشهد در ماترا

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از ساعت 17. септембар 5. април 2019. год. نمایشگاه عکس های قدیم и جدید شهر مشهد را در شهر ماترا ایتالیا افتتاح и نیاید. در مراسم اففتاحیه این نمایشگاه که در Хипогеа میدان Свети Фрањо شهر ماترا برگزار می گردد ؛ اکبر قولی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ Ако желите да их прегледате, посетите страницу.

در این نمایشگاه 30 عکس جدید شهر مشهد از محمد خوشرو ؛ На 10 ک ک قق دید قر ا اقرز ششرز زشر زز ианز ианну زز ианز زز زز زز رز زز رز رز زز رиан ر رر ز ر ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز................. این نمایشگاه بخشی از مجموعه برنامه هایی است که رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, هم زمان با انتخاب شهر ماترا به عنوان یکی از دو پایتخت فرهنگی اروپا در سال 19 م., با عنوان "از مشهد تا ماترا" در این شهر برگزار می نماید.   

удео