Лорестан
Лорестан
Регион Лорестан је планинско подручје са бројним алувијалним долинама и неколико равница и налази се на западним територијама Ирана. Главни град Лорестан регије је град Кхоррамабад и других великих градских центара су: Борујерд, Алигударз, Доруд, Кухдасхт, Азна, Делфан, Селселе и Пол-Е Докхтар.

Атракције

видео

удео
Некатегоризовано