Хаммам Гап

Хамам Гап налази се у граду Бандар Аббас (Хормозган регија) и највероватније датира из почетка ере Кајар или пре њега; у периоду владавине другог монарха из династије Пахлави био је опремљен и остао је у употреби до краја деценије педесетих година.

Древни хамам Гап, због близине морске обале и високог нивоа влажности и подземних вода, изграђен је пола под земљом и то је учињено да погодује смањењу преноса топлоте.

У изградњи великог хамама који је такође познат по имену Гап, последња деценија коришћени су камен, цигла у комбинацији са цементним малтером, малтер и цемент. Хамам има два дела, мушки и женски, бројне ходнике и предворје који спречавају пролаз топлоте, а унутрашњу светлост пружају нека светла.

удео
Некатегоризовано