Џамија Сахеб Ол-Амр

Џамија Сахеб Ол-Амр или Џамија краља Тахмаспа

Џамија Сахеб Ал-Амр налази се у центру града Табриз (регион источног Азербејџана), а њена изградња датира још из доба Сафавида. Ова зграда која је услед разних догађаја попут отоманског напада и земљотреса претрпела велику штету, обновљена је и обновљена.

Такође, позната и као Схах Тахмасп џамија, има куполу и два минарета; од оригиналне конструкције џамије постоје само два мермерна лука која имају историјску вредност.

Поред једне од соба налази се натпис у мермеру, а изнад другог лука је сура из Курана. Скулптуре са сликама испреплетених цветова и лишћа и арабеске представљају архитектонску декорацију ове зграде.

Ова џамија која је у прошлости обухватала Мадраса Акбариех, данас се налази и музеј Курана и писања.

удео