برگزاری وبینار

 Веб камера

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا روز جمعه 1 اسفندماه 1399 اسفندماه XNUMX وبیناری را به مناسبت روز جهانی ز اتالع "یوراسلاوا Руаниа" Наставите са читањем

Наставити читање ...
برگزاری وبینار به مناسبت روز ملی زبان и ادبیات فارسی

Веб камере Видео записи Мреже за штампу и Азија

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا با مشارکت پایگاه اینترنتی Дируз دومین وبینار مشترک از سلسله وبینار های Разговори Ирана با عنوان "تشابهات ادبی میان ایران و ایتالیا" را به مناسبت روز ملی Наставите са читањем

Наставити читање ...