وبینار به مناسبت روز ملی خلیج

Веб камера

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از ساعت 19 روز جمعه 10 اردیبهشت ماه 1400 هم زمان با روز ملی خلیج فارس, وبیناری با عنوان "خلیج همیشه فارس" را با حضور محمد تقی امینی رایزن فرهنگی ایران Наставите са читањем

Наставити читање ...
روز ملی خلیج فارس

برگزاری نمایشگاه مجازی عکس خلیج همیشه

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, در جریان مجموعه برنامه های یکصد و شصت سال روابط فرهنگی ایران و ایتهلاا در استانه روز ملی خلیج فارس ، نمایشگاه عکس Наставите са читањем

Наставити читање ...