برگزاری وبینار

 Веб камера

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا روز جمعه 1 اسفندماه 1399 اسفندماه XNUMX وبیناری را به مناسبت روز جهانی ز اتالع "یوراسلاوا Руаниа" Наставите са читањем

Наставити читање ...
صصحخ خخگزگز

Програмирање и додавање слика, приказивање и објављивање филмова у другим земљама

محمدتقی امینی, رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا, در گفتوگو با مهر خبر داد: با برگزاری کلاسهای اموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی به صورت مجازی, متقاضیان ایتالیایی به نسبت دورههای قبل, Наставите са читањем

Наставити читање ...
برگزاری وبینار به مناسبت روز ملی زبان и ادبیات فارسی

Веб камере Видео записи Мреже за штампу и Азија

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا با مشارکت پایگاه اینترنتی Дируз دومین وبینار مشترک از سلسله وبینار های Разговори Ирана با عنوان "تشابهات ادبی میان ایران و ایتالیا" را به مناسبت روز ملی Наставите са читањем

Наставити читање ...
دوره اموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان

نخستین دوره اموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران درایتالیا ویژه کودکان و نوجوانان

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا قصد دارد ؛ ی دوره اموزش زبان فارسی ، ویژه کودکان و نوجوانان ، در قالب اموزش از راه دور در فضای مجازی برمزا. Наставите са читањем

Наставити читање ...
زبان مادری

روز جهانی بان مادری

بیست و ی فوریه (دوم اسفند ماه) ؛ روز جهانی زبان مادری گرامی باد.

Наставити читање ...
دوره موزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

هل و ششمین دوره اموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

چهل و ششمین دوره اموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از روز شنبه 7 مارچ 2020 م. (17 اسفند ماه 1398) در محل رایزنی فرهنگی در شهر Наставите са читањем

Наставити читање ...