پریسا نظری

دکتر پریسا نظری (فعال فرهنگی - مترجم)

Хасан Вахедиدکتر پریسا نظری ؛ Октобар 1974, Окт. Издвојено из 1996. год. در ایتالیا اقامت دارد. وی که فارغ التحصیل رشته داروسازی از دانشگاه "ساپینزا" Висдом شهر رم می باشد و در این ت داروساز از دانشگادار Најновије верзије филмова и фотографија објављене у „Жене за достојанство“ од децембра 2011. године. در قالب همکاری با انجمن فرهنگی مردم بنیاد ایرانی ایتالیایی “الفبا” شهر رم نیز استمرار یافت ؛ تا در ادامه با نامزدی در انتخابات مناطق شهرداری رم و عضویت در طرح مسلمانان ایتالیاییی ای خش ج ج ب ب ب همکاری وی با رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا در جهت معرفی فرهنگ ایرانی به دانش اموزان مدارس ایتالیا, نمونه دیگری از شاخص ترین فعالیت های فرهنگی - اجتماعی او است. ترجمه ایتالیایی نمایشنامه های "خودای نامگ" ؛ „گربه در خون خودش“ и „قلعه انسانات“ علی شمس ؛ Ако желите да направите „Прочитајте више о томе“, кликните на дугме за преузимање и регистровање, а затим и на друге уређаје.

удео
Унцатегоризед