محمد جعفر شریعت

محمد جعفر شریعت تهرانی (محقق - شاعر - نویسنده)

محمد جعفر شریعت تهرانی (درویش) од децембра 1930. در شهر مشهد متولد گردید. وی که دانش اموخته زبان و ادبيات فارسي است به زبان های عربی ؛ Немачки и италијански народни народ је прешао у 1944 у септембру XNUMX. године. وی علاوه بر تحقیقات گسترده در زبان и ادب فارسی ؛ Посетите овај веб сајт, кликните на дугме "" и на "هفت ؛وان" ؛ "سفارت عظمي" ؛ "مكتب" ؛ "كتاب باغ" ؛ "لوحه" ؛ "جاودانگي" ؛ "مارگیر" ؛ "امام" ؛ "سایه" ؛ "کتاب نور" ؛ "در راه چیست ان" ؛ "كعبه" و ... را نیز به رشته تحریر دراورده و برخی اثارش به زبان های انگلیسی و ... ترجمه گردیده و در کنار تحقیق و تالیف, در همایش های متعدد در کشورهای مختلف نیز شرکت جسته است.

удео
Унцатегоризед