روز ملی گرامیداشت فردوسی

Веб -сајт

رایزنی فرهنگی ایران درایتالیا با مشارکت پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ایتالیایی زبان اخبار فرهنگی اجتماعی ایران (دیروز), از ساعت 19 روز شنبه 25 اردیبهشت ماه 1400 وبنار "عصری با فردوسی" را, به مناسبت روز ملی گرامیداشت فردوسی, با حضور محمد تقی امینی رایزن فرهنگی ایران درایتالیا ؛ "روفسور "ماریو کازاری" (دانشگاه ساپینزا شهر رم) ؛ И „Мраморна слика“ (دانشگاه پیزا) је објављен у Новом Саду. Друштвене мреже: Друштвене мреже: Друштвене мреже:

https://youtu.be/odVQQhctls4

удео